“બેરંગ LIFE”

બેરંગ મારી life, boring મારી story;
લાગે છે મારી આ જન્મ ની slate રહી જશે કોરી.

ના કોઈ excitement ‘ને ના કોઈ ઉમંગ;
મળ્યું જો કઈ life માં તો ‘એકલતા નો સંગ’.

ઊંઘું છું જાગું છું life simple જીવું છું;
દિવસ-રાત હાલતા-ચાલતા સપનાઓ જ મોટા જોઉં છું.

આંખો સામે મારી, ઘણા આસમાને પહોંચ્યા છે;
આંખો અંજાઈ જતા મેં બસ પાણી સાફ કર્યા છે.

લોકો માટે prayers કરી, બાધાઓ પણ રાખી છે;
મારા માટે પણ થશે prayers એવી આશાઓ બસ રાખી છે.

મારા માટે બન્યો હોય તેવો મોકો પણ મેં જોયો છે;
પણ છેક આવેલો કોળિયો પણ હમેશા મેં ખોયો છે.

થાક્યો પૂછી પૂછી ને, પ્રભુ, શું છે મારો દોષ?
ક્યાં સુધી રાખવો પડશે આ બોજ થી સંતોષ?

ક્યારે કરશો જાદુ, ઈશ્વર, ક્યારે થશે એ ચમત્કાર?
ક્યારે થશે મને ખુદ મારી સફળતાનો સાક્ષાત્કાર?

Advertisements

8 thoughts on ““બેરંગ LIFE”

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s