“પ્રપોઝલ નો જવાબ!”

પ્રપોઝ કરવાની વાત થી એવી પોઝીશન આવી ગઈ,
ન ‘હા’ પાડી, ન ‘ના’ પાડી, મને અધવચ્ચે જ લટકાવી ગઈ.

મૂકી દીધી મારા મનની વાતો મેં તો ખુલ્લેઆમ સામે તેની,
એના દિલ-એ-બયાન થી હું અન્જાન, ‘ને એ સસ્તા માં ફાવી ગઈ.

રોકી રાખી હતી મેં તો મારી શ્વાસ-ઉચ્છવાસ ની પ્રક્રિયા,
એ મોમેન્ટ જ કઈક હતી એવી, દિલ નો ધબકાર ભુલાવી ગઈ.

એક પલકારો પણ ન મારતી મારી આંખો તેને જોઈ રહી,
કઈક હલનચલન એના અધરોમાં એક હાર્ટઅટેક શો લાવી ગઈ.

બસ એક અક્ષરના “હા” અને “ના” પર અટકેલી મારી લાઈફ,
“વિચારવું પડશે, પછી કહીશ” કહી ધીરજ મારી લુટાવી ગઈ.

“પછી કહીશ”નો મિનીંગ વિચારતો બેઠો રહી ગયો “વિરાજ”,
ન હા પાડી, ન ના પાડી, બસ અધવચ્ચે જ લટકાવી ગઈ. (ક્યારે કહીશ જવાબ??)

[નોંધ : – મેં આગળ લખેલી કવિતા “મોડર્ન પ્રપોઝલ” પછી ની હાલત તરીકે આ કવિતા ને જોશો તો પણ ચાલશે… 😉 ]

Advertisements

7 thoughts on ““પ્રપોઝલ નો જવાબ!”

  1. તેની ઘણીય ‘હા’ હતી, ‘ના’ ના લિબાસમાં.
    કહેવા હવે જો ‘ના’ હશે; જિરવી જઈશ હું.
    -કૈલાસ પંડિત

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s