લહેર

બહુ કઈ છે નહિ લખવા માટે,

તો બસ આટલું જ.

માટી ચટ્ટાઈ, ધૂળ રજાઈ, આસમાન આખુંય નાની છત,

એ બધાયની વચ્ચે ‘હું’ ‘ને ‘તું’ નો પ્રેમ અવિરત

– વિરાજ

Advertisements

2 thoughts on “લહેર

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s